Logo1 Logo2
Logo1
Портал за предоставяне на електронни административни услуги на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"
Електронни административни услуги
Заявление за издаване на удостоверение за осигурителен доход и или за осигурителен стаж
Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) и/или удостоверение за стаж (УП 3) - подадено чрез друго лице
Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) и/или удостоверение за стаж (УП 3) - подадено от получателя на услугата
Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация
Предоставяне на достъп до обществена информация - заявяване от представител на физическо лице, получател на услугата
Предоставяне на достъп до обществена информация - заявяване от физическо лице, получател на услугата
Предоставяне на достъп до обществена информация - заявяване от юридическо лице
Искане за консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим
Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо лице относно административноправен режим - подадено от получателя на услугата
Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо лице относно административноправен режим - подадено чрез друго лице
Извършване на консултации, представляващи законен интерес за юридическо лице относно административноправен режим
Искане за уточняване на разлики между удостоверение за осигурителен доход (УП 2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП 2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
Проверка на статус на заявени електронни административни услуги
Въведете адрес на електронна поща, регистриран при заявяване на услугата:
Въведете изпратената Ви парола:
Търсене
Резултат от търсенето
#Описание:Създаден на:Променен на:Финализиран на:
Няма резултати